Comprem el planter o el fem nosaltres mateixos? Segurament aquesta serà una pregunta que us fareu a l’hora de començar a cultivar l’hort. Hi ha llavors que són més difícils que germinin i d’altres que no tant, de totes maneres jo us animo que ho proveu! Us estalviareu temps d’anar fins al viver i diners, i el més important: n’obtindreu una gran satisfacció!

El recipient: podem reutilitzar recipients com envasos de iogurt, els cartons dels ous, el rotllo del paper del vàter… Si decidiu utilitzar aquests recipients no us oblideu de fer un forat a la base perquè se’n vagi l’aigua que sobra i d’aquesta manera evitareu que es podreixi la llavor.

El substrat: utilitzarem el mateix que farem servir en els recipients on creixeran les hortalisses: 60% de fibra de coco i 40% d’humus. L’important és que el substrat mantingui la humitat adequada, ja que les plantes acabades de germinar són sensibles a la falta d’aigua, i no deixarem que el substrat s’assequi completament. La fibra de coco té una gran capacitat de retenció d’aigua i a la vegada és el substrat ideal perquè les arrels es puguin desenvolupar perfectament. L’humus ens aportarà els nutrients necessaris perquè un cop germinada la llavor es converteixi en una planta sana i forta.

La temperatura: la majoria de les llavors germinen a partir d’una temperatura mínima, al voltant dels 15 ºC, i d’una temperatura màxima de 20-25 ºC. Per tant, si les nits i els dematins són freds haurem de tapar els sementers en un petit hivernacle que trobarem en els centres especialitzat o bé podem fer un hivernacle casolà tallant mitja ampolla de 5 L d’aigua, que ens servirà per cobrir les llavors i mantenir la temperatura mínima perquè germinin. La majoria de les llavors germinen en menys d’una setmana si les condicions són bones, però algunes, com la pastanaga, poden tardar fins a 18 dies o, com el julivert, 30 dies. Als sobres de les llavors se sol indicar la temperatura mínima que necessiten per germinar i els dies que tardaran a fer-ho.

La profunditat de sembra: haurem d’enterrar la llavor aproximadament el doble del seu diàmetre. Si la llavor se sembra massa profundament, li costarà de sortir i, si es posa massa superficial, pot ser que s’assequi i no arribi a germinar. En posarem dues o tres per assegurar-nos la germinació. En el cas dels enciams, que té unes llavors diminutes, en posarem unes quantes i aclarirem, i ens quedarem amb la planta sigui més forta.

El reg: una vegada enterrades les llavors haurem de vigilar a l’hora de regar-les, per evitar que s’inundi el recipient i es desplacin les llavors. Per això és convenient regar-les amb un vaporitzador.

Col·locarem etiquetes: us recomano que poseu etiquetes amb el nom de cada planta. Penseu que si feu planter de diferents plantes o diferents varietats, quan germinin costarà molt diferenciar-les i no sabreu quina és quina.

El trasplantament: trasplantarem la planta quan hagi superat els 8-10 cm d’altura o el que és el mateix quan la planta tingui 4 o 6 fulles. En el cas de plantes com els ravenets i les pastanagues, es recomana sembrar-les directament al recipient final, ja que l’arrel es pot malmetre fàcilment.

Bona collita!